Højrup - Hillerslev sogn


Udsigt over Højrup stationsby med Højrupgård omtrent midt i billedet, t.v. for buskene. Højrupgård ejedes ca. 1890-98 af Frederik Feldthusen

Intro

Højrup er nævnt første gang 1418 i formen Hødrup. Forleddet er afledt af enten navneordet eller tillægsordet høj. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.