Højriis nedkastningsplads


Engelsk bombemaskine (Short Stirling) nedkaster containere ved Højriis på Mors natten mellem den 4. og 5. august 1944. Fotoserien er en af de ganske få autentiske optagelser af nedkastninger under besættelsen.


Engelsk bombemaskine (Short Stirling) nedkaster containere ved Højriis på Mors natten mellem den 4. og 5. august 1944. Fotoserien er en af de ganske få autentiske optagelser af nedkastninger under besættelsen.


Engelsk bombemaskine (Short Stirling) nedkaster containere ved Højriis på Mors natten mellem den 4. og 5. august 1944. Fotoserien er en af de ganske få autentiske optagelser af nedkastninger under besættelsen.


Engelsk bombemaskine (Short Stirling) nedkaster containere ved Højriis på Mors natten mellem den 4. og 5. august 1944. Fotoserien er en af de ganske få autentiske optagelser af nedkastninger under besættelsen.


Engelsk bombemaskine (Short Stirling) nedkaster containere ved Højriis på Mors natten mellem den 4. og 5. august 1944. Fotoserien er en af de ganske få autentiske optagelser af nedkastninger under besættelsen.

Intro

Holdet under ledelse af tandlæge Henning Petersen var på pladsen, men piloten kunne ikke finde stedet.

Holdet under ledelse af tandlæge Henning Petersen var på pladsen, men piloten kunne ikke finde stedet.

03.08.1944

ERNAK.H. Andersen og O. Poulsen: Krigsværk, Thy og Mors 1940-45, 1982, s. 70.

Næste aften var der igen anmeldt nedkastning på pladsen. Holdet var på plads, da flyet kl. 01.30 passerede lavt hen over pladsen og kastede 12 containere - så præcist at de 4 mænd med lygterne måtte springe til side for ikke at blive ramt. I løbet af ½ time var hele sending læsset på lastbilen og kørt afsted. Nedkastningen blev fotograferet - og disse foto er nogle af de ganske få autentiske billeder af nedkastninger i Danmark.

04.08.1944

ERNA12

K.H. Andersen og O. Poulsen: Krigsværk, Thy og Mors 1940-45, 1982, s. 70.

Flyet nedkastede 11 Fox- og en Tiger-container med 96 maskinpistoler, 180 håndgranater, 17 pistoler og 70 kg. P.E. (plastisk sprængstof)

04.10.1944

MARIUS

B

12

11

1

Baes: Kaptajn Th. P. Ejby Nielsen

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.

Holdet var på pladsen, men flyet måtte vende om på grund af dårligt vejr.

09.03.1945

LEIF

Y

Baes: Kaptajn Th. P. Ejby Nielsen

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.

Flyet kastede 12 Lion-containere og 2 pakker med pistoler og granater. 3 containere landede i vandet og gik tabt. Ladningen på de 9 containere blev senere sendt til Thisted.

12.03.1945

LEIF

Y

9

9

Baes: Kaptajn Th. P. Ejby Nielsen

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.

Landsdel: Jylland - Distrikt: 3 Pladsnr.: 4 - Pladsnavn: Højriis Placering i Generalstabskort: Bind 1 - Blad 21 - D1: Marken ved Højriis Kilder: Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. K.H. Andersen og O. Poulsen: Krigsværk, Thy og Mors 1940-45, 1982