Højrækken fra Dejbjerg -Torsted

Intro

Mere end 150 gravhøje fra bondestenalder og bronzealder ligger i et 20 km langt, bredt bånd gennem landskabet. Tolkes som vejføring fra oldtiden. Høj fortælleværdi, men vil kun kunne opleves lokalt, for eksempel ved Nihøje (ved Øster Lem Hede), hvor rækken krydses af en øst-gående række.