Højmose og tørveproduktion


En sidste rest af højmose strækker sig ud i Bølling Sø


Tørvearbejdere ved Klosterlund Tørvefabrik


Tørvearbejdere ved Klosterlund Tørvefabrik


Arbejdere ved tørveværket


Tørvefabrikant Martin Anchersen og hustruen Caroline.

Intro

En lang landtange stikker ud i Bølling Sø. Det er den sidste rest af en højmose, som engang dækkede hele det område, der nu er sø. Resten af højmosens tørv er gravet op i løbet af en periode på knap 100 år. Langt det meste med håndkraft!

Nu ånder naturen fred og ro ved Bølling Sø. Men engang var mosen arbejdsplads for rigtig mange mennesker - både mænd, kvinder og børn, som knoklede med at forarbejde tørven fra mosen. Der er sendt millioner af formede tørvestykker afsted fra Bølling Sø og ud i landet, hvor de blev købt og brugt som billigt brændsel hjemme i kakkelovnene. Særlig intensiv var tørvegravningen i tiden fra århundredeskiftet og frem til slutningen af 2. verdenskrig. Martin Anchersen var én af de mange driftige mennesker som i begyndelsen af 1900-tallet fandt en billet til rigdom i den ellers undseelige ressource tørv. Han arvede slægtsgården Klosterlund og den tilhørende mosejord ved Bølling Sø og Skallerund Sø. Hør [http://www.museummidtjylland.dk Museum Midtjylland]s Audiowalk her: [https://museummidtjylland.dk/wp-content/uploads/2020/06/Hoejmosen.mp3 https://museummidtjylland.dk/wp-content/uploads/2020/06/Hoejmosen.mp3]

''Publiceret''