Højlund Huse

Intro

Højlund Huse er en lille samling af huse, der ligger ved foden af Sukkertoppen ved Gudenåens bred.

Bebyggelsen opstod i begyndelsen af 1800-tallet, som en arbejderbebyggelse med tilknytning til produktionen på Klostermølle. Bebyggelsens placering hænger formentlig sammen med muligheden for at krydse Gudenåen her. På matrikelkort fra midten af 1800-tallet kan man se en bro over Gudenåen. Med tiden fandtes der både smed, skole og fattiggård ved Højlund Huse. '''''' I dag kan man stadig se skolen, der ligger ved broen over Gudenåen. Bygningen er i dag i privat eje. Fra Højlund Huse er der sti til Sukkertoppen.

Fattiggården ved Højlund Huse blev bygget i 1820’erne. Det var, ifølge fattigloven fra 1708, sognenes ansvar at tage sig af deres egne fattige. Hjælpen blev dækket af kirkernes fattigbøsser og private bidrag. I 1803 blev der dog indført en fattigskat, der skulle finansiere fattighjælpen. At modtage fattighjælp medførte tabet af en række rettigheder, blandet andet skulle hjælpen betales tilbage, og fattiglemmerne måtte ikke gifte sig uden tilladelse. Fattiggårdene og fattighusene blev oprettet i sognene i løbet af 1800-tallet, de fleste fra 1860’erne. Hvis man var arbejdsduelig, men ikke i stand til at forsørge sig selv, blev man placeret i sognets fattiggård. Sådan et ophold var ikke ment som omsorg for de fattige, for fattigdom blev i høj grad betragtet som selvforskyldt. Fattiggårdene var en form for tvangsanstalter, hvor de fattige arbejdede til gengæld for deres meget beskedne ophold. Fattiggården ved Højlund Huse tog sig af de fattige fra både Sdr. Vissing Sogn og Voerladegaard Sogn.''''''

Skolen ved Højlund Huse blev opført i 1885. På denne tid var der stor variation i landets skoler, som bestod af blandt andet almueskoler, borgerskoler og fattigskoler. Der var desuden også stor forskel i tilslutningen til skolegangen. Ikke alle forældre var lige interesserede i at sende deres børn i skole, og skoleforsømmelse var et vedvarende problem. Skolen ved Højlund Huse er muligvis startet som privatskole, men blev senere til kommuneskole. Skolen fungerede indtil 1957, hvor ca. 50 elever modtog undervisning. I 1957 blev Voerladegaard Skole centralskole, og børnene fra Højlund Huse måtte nu tage turen til Voerladegaard, når de skulle i skole.''''''