Højkro


Højkro ved Emmerlev kirke. Fotograf: Henrik J. Møller

Intro

Højkro er en gammel kongeligt privilegeret kro tæt ved Emmerlev kirke. Den er endnu fuldt aktiv.

Lige øst for Emmerlev kirke og ud mod landevejen ligger den gamle kongelige privilegerede kro, Højkro. Den er meget smukt bevaret og byder på interessante interiører. Kroen er endnu åben for alle forbipasserende, og er meget brugt af lokalsamfundet.

Kroen var indtil 1867 hjemsted for Højer herreds tingsted. Oprindeligt lå tingstedet på oldtidshøjen tinghøj længere mod vest og på nabohøjen, Galgehøj, var der rettersted indtil 1800-tallet. På denne høj blev der i 1856 rejst en mindesten med indskriften: ”Hoyer Herreds Rettersted”, men stenen forsvandt igen o.1920. Højer herred omfattede ikke Højer Flække, der havde sit eget birketing.

Kulturarvsstyrelsen - Emmerlev landsby, Emmerlev Kirke og Højkro