Højklint

Intro

I november 2009 har Øhavsmuseet indviet en dykkersti ud for Højklint i Lindelse Nor på vestsiden af Langeland. Hvis du er dykker, enten med flaske eller hvis du er erfaren snorkeldykker, kan du her opleve forhistorien på en ny måde.

Det særlige ved Lindelse Nor og det sydfynske øhav er den store forekomst af oversvømmede stenalderlandskaber. På grund af isens afsmeltning efter sidste istid, ligger store dele af det forhistoriske landskab nu under vand, og man kan ved Højklint se træstubbe og væltede træstammer fra stenalderskoven ligge frit på havbunden. Spor efter stenalderens mennesker kan findes på stedet, hvor bearbejdet flint kan findes hvis man ved hvad man skal kigge efter. Det kan man få hjælp til ved at følge dykkerstien, og med lidt held finder man et redskab som er 6000 år gammelt. Stien er et tilbud til alle fritidsdykkere, og ligger tilgængeligt fra offentlig vej, direkte fra stranden. Dybden på stedet er 2-3 m, og stien er 500 m lang, med 7 poster undervejs, som fortæller både om stenalder og den "druknede" skov, og dyr og planter på stedet.
Stien er en del af projektet "Nordic Blue Parks", som Nordisk Ministerråd har støttet med i alt 1,2 mio. kr. I alle de nordiske lande er oprettet "Blue Trails", dykkerstier, som fortæller historien om udvalgte fortidsminder og natur. Øhavsmuseet er den danske partner i samarbejdet, valgt på grund af mange års erfaring med marinarkæologi og fortidsmindeforvaltning på havbunden. Øhavsmuseet håber at stien ved Højklint bliver den første af en række dykkerstier i museets marinarkæologiske ansvarsområde omkring Fyn og det østlige Sydjylland.