Højgård i Lifstrup

Intro

Lifstrup Hovedvej 29. Matr 14a Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Gården blev oprettet 1930 på nogle opdyrkede hedelodder (oprindeligt 40 tdr. l.), som var udstykkede fra Enggård i 1814. Bygningerne er fra 1930.

Grundlæggeren af gården var Morten Terkelsen (født Jens Mortensen Terkelsen), en søn af Nikolaj Terkelsen fra Horsevænget 4 i Hygum. Han overtog 1929 en hedelod på 20 tdr. l. efter faderen og købte samme år to nabohedelodder (20 tdr. l.) af enkefru Ane Hansen, Kirkevanggård i V. Nebel. Heden blev opdyrket og 1930 blev bygningerne opført. I nogle år ernærede Morten Terkelsen sig ved at pløje hede for folk med en traktor og plov.
1932 blev han gift med Aja Kathrine Sørensen, en datter af Bøje Sørensen fra Ny Ølufgård. Landbruget blev efterhånden udvidet. 1938 blev faderens 5 tdr. l. eng i Ølufvad opkøbt, 1941 blev andre 5 tdr. l. eng ved Korskroen opkøbt, og 1955 de 10 tdr. l. skoleplantage i Lifstrup. 1964 flyttede Aja og Morten Terkelsen til Lifstrup Hovedvej 31.

1964 Terkel Bøje Terkelsen, søn af foregående. Han blev samme år gift med Jonna Karstensen fra Jernvedlund. Også de udvidede landbruget, idet de tilkøbte 18 tdr. l. jord fra faderens nye ejendom, hvorved gården tilsammen havde 78 tdr. l.. I første halvdel af 1980'erne blev englodden ved Ølufvad frasolgt til Ølluf Smedje, og 1990 blev hovedparten af jorden ved gården frasolgt til en ejendom i Spangdale, Grimstrup sogn. Jonna og Terkel flyttede til Varde 1995.

1995 Susanne og Verner Mortensen. Susanne døde 2002.

Nuværende ejere: Anne Marie og Kurt Ejvind Jensen.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991