Højer Sluse

Intro

Højer Sluse er opført samtidig med Højer-Siltoft diget i 1859-61.

Højer Sluse er opført samtidig med Højer-Siltoft diget i 1859-61. Det er en åben sluse, der tillader, at alle skibe uanset højde kan sejle igennem slusen. Slusen beskyttede samtidig Højer Havn imod storme og uvejr. Pladsen foran diget og slusen blev anlagt i 1950erne, som led i en udvidelse af havnen. Efter opførelsen af Det fremskudte Dige i 1980, mistede den gamle sluse sin funktion, men fungerer i dag som ekstra sikring. Lidt øst for den gamle sluse lå mellem 1892 og o.1930 lå Højer Slusestation. Den rummede både både ventesal, boliger og restaurant. Stationen blev opført til de tyske turister, der skulle videre til Sild. Trafikken begyndte med Tønder-Højer-banens åbning i 1892 og efter 1920 blev de tyske turister transporteret i plomberede vogne direkte til et aflukket område ved stationen og slusehavnen. Her afgik en færge til Sild. Da Hindenburgdæmningen åbnede i 1927 stoppede trafikken, og kort efter blev Slusestationen nedrevet. Litteratur: Folmer Christiansen: Der var engang – gamle billeder fra Højer egnen, Højer 1990 [http://www.kulturarv.dk/vadehavet-kulturarvsatlas/kulturmiljoeer/hoejer-kanal-hoejer-sluse-og-hoejer-dige/" target="_blank Kulturarvsstyrelsen - Højer Kanal, Højer Sluse og Højer Dige]