Højer Havn


Tangmelsfabrikken ved Højer Havn. Foto: Henrik J. Møller


Højer Havn. Foto: Henrik J. Møller


Højer gamle Sluse. Foto: Henrik J. Møller


Højer gamle Sluse. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Højer Havn blev anlagt syd for Højer by samtidig med Højer-Siltoft-diget og gamle Højer Sluse i 1861.

Højer Havn er idag et meget idyllisk fiskermiljø præget af små fiskerbåde og rusefiskere.

Havnen blev anlagt syd for Højer by samtidig med Højer-Siltoft-diget og gamle Højer Sluse i 1861.

Der var i mange år livlig aktivitet på havnen. Både med alle mulige fiskerfartøjer og med transportskibe. Hele udskibningen af gods til Rømø foregik fra Højer indtil 1948. Dette gjaldt også da tyskerne i 1940erne byggede Vesterhavsfæstningen på Rømø. Desuden rejste alle feriegæster m.fl. til Sild via Højer Havn indtil Hindenburg-dæmningen blev åbnet i 1927.

Havnen blev endelig opgivet med opførelsen af Det fremskudte Dige i 1980. Her var der nemlig en lukket sluse og det udelukkede større skibe fra at sejle ind til Højer.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
Folmer Christiansen: Der var engang – gamle billeder fra Højer egnen, Højer 1990

Kulturarvsstyrelsen - Højer Kanal, sluse og dige