Højer Flække


Højer kirke. Foto: Henrik J. Møller


Kiers Gaard i Højer: Foto: Henrik J. Møller


Hindrichsens Gaard i Højer. Foto: Henrik J. Møller


Fedeersens Gaard i Højer. Foto: Henrik J. Møller


Højer gamle præstegård og kommunekontor. Foto: Henrik J. Møller


Gamle huse i Højer. Foto: Henrik J. Møller


Højer Mølle & Marskmuseum. Foto: Henrik J. Møller


Udsigt ind mod Højer fra Marsken syd for byen. Foto: Henrik J. Møller


Gamle huse i Kirkegårdsgade i Højer. Foto: Henrik J. Møller


Gård på Strandvej i Højer. Foto: Henrik J. Møller


Kastanjehuset i Søndergade i Højer. Foto: Henrik J. Møller


Mindesten for kong Frederik VI's besøg i Højer i 1825 efter en voldsom stormflod. Foto: Henrik J. Møller


Gård i Østerende Højer. Foto: Henrik J. Møller


Gamle huse i Østergade. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Højer Flække rummer et væld af gamle huse, gårde og velbevarede bymiljøer.

Højer Flække rummer et væld af gamle huse, og mange steder er gademiljøet relativt godt bevaret. Bybilledet er præget af de mange fine huse i vestslesvigsk byggeskik med røde teglsten, stråtag, hvide døre og vinduer.

Desværre er der sket mange indgreb imod den gamle by i nyere tid, hvilket betydet huller i husrækker eller upassende huse. Også en storbrand i Storegade i 1949 har delvist ødelagt den vestlige del af denne gade.

I den vestlige del af byen findes mange gamle fredede huse. Det gælder den gamle bygård Postgade 8, Skolegade 3 også kaldet ”Lises Hus” fra 1708, Søndergade 11-13 også kaldet ”Kastanjehuset”, Storegade 32 og 34, samt Møllegade 4. Dertil kommer mange andre gamle huse, som ikke er fredede. De mest interessante gader i den vestlige del af Højer er den brostensbelagte Søndergade, den delvist brostensbelagte Storegade og Møllegade.

Endelig også to gamle gårde ved Strandvejen i Højer, Strandvejen 2 og Kiers Gård fra 1762, der også er Højers forsamlingshus.

Nordligst i byen ligger den meget lange Nørregade og parallelt nord for ligger Nørrevej, hvor man har mulighed for at se husene fra bagsiden, idet der kun er et enkelt grundstykke mellem de to gader. Langt det mest interessante hus i disse to gader er den gamle fredede Hindrichsens Gaard fra 1724 på Nørrevej 40. Også hel en række huse i Nørregade, nr. 18-26, er fine eksempler på gamle byhuse.

Også den vestlige del af Nørregade byder på mange gamle huse. I den østlige del af byen er de meget små og snævre gader Østergade og Klostergade de mest interessante. Her ligger en perlerække af små gamle byhuse. Også Markgade byder på flere gamle huse og en stor bygård. Kovejen og Herbergsgade er mindst interessante, for her primært nyere huse og præg af stationsby.

Litteratur:

J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
Karen Vium Jensen: Bevaringsværdige bygninger i Højer Kommune, Århus 1975
Folmer Christiansen: Der var engang – gamle billeder fra Højer egnen, Højer 1990

Forfatter: Henrik J. Møller

Kulturarvsstyrelsen - Højer Flække