Højensvej


På lokaliteten Højensvej fremkom flere oldsager, der vidner om menneskers færden lang tid før konstruktionen af den bronzealderhøj, der blev fundet under. Bl.a. en kerneøkse fra jægerstenalderen, to tværpile, en økseformet ravperle og lerkarskår.

Intro

Overpløjede gravhøje ser ofte ikke ud af meget, men under den udpløjede højfyld gemmer der sig måske brudstykker af oldtidens markoverflader, partier af bopladser, som eksisterede længe før gravhøjene blev rejst - eller grave og gravanlæg, der er bygget årtusinder før gravhøjene selv.