Højen Skole


Højen Skole. Bygget år 1964. Fotograf: Planlægningsafdeling, Vejle Kommune.

Intro

Højens første skole var en rytterskole under Koldinghus distrikt. Den nuværende skole er bygget i 1964. Skolen har cirka 160 elever fra 0.-6. klasse. Efter 6. klasse kommer de fleste elever på Langelinies Skole.

I 1721 befalede kong Frederik IV, at der skulle oprettes 20 ”kongelige skoler” i hver af landets 12 rytterdistrikter. Højen hørte til Koldinghus distrikt. Den første skole i Højen blev benyttet indtil 1879. Skolen i Højen var den eneste rytterskole i det, der indtil kommunesammenlægningerne i 2007 var kendt som Vejle Kommune.

En ”rytterskolelærer” havde en årlig indkomst på 24 rigsdaler, fri bolig, brænde, tørv, hø, halm og græsning til sine kreaturer. Desuden skulle de forældre, der havde børn i skolen, arbejde to dage om året hos læreren. Der er ikke nogen helt sikker måde at omregne datidens penge til vore dages mønt, men det er ikke helt galt, at 24 rigsdaler svarer nogenlunde til 200.000 kr., så med lønnen og alle frynsegoderne har læreren nok ikke manglet noget.

I 1959 blev det vedtaget, at der i det, der dengang hed Højen Kommune kun skulle være én skole. I august 1964 holdt skolekommissionen sit første møde på den nye centralskole.

I 1969 ansøgte lærerrådet ved skolen skolekommissionen om lokaler til børnehaveklasse og naturfag. Kommissionen sendte forslaget videre til sognerådet, og i 1970 forelå der tegninger til en udvidelse af skolen, der omfattede børnehaveklasse, formningslokale, naturlokale, toiletter, depotrum m.m.

Ved kommunalreformen i april 1970 blev Højen Kommune lagt sammen med Vejle Kommune, og udvidelsen blev ikke til noget.

Kilde: Kjeldsen, C.: Vejles Skolehistorie s. 427-429 og s. 448-449