Højen Kirke


Højen Kirke fotograferet i 1920'erne.


Højen Kirke set fra nordøst 1977. Fotograf: Frants Mortensen.


Skrifttavle i Højen Kirke.

Intro

Højen Kirke er opført o. 1150 og har siden været igennem adskillige ombygninger og restaureringer. Senest i 1969-70, hvor kirken fik en ny altertavle.

Bygningshistorie
Højen Kirkes ældste del, kor og skib af frådsten, er opført i romansk rundbuestil o. 1150. Gennem tiden er der foretaget en del om- og tilbygninger, og ifølge Pontoppidans Danske Atlas fra 1769 var kirken på det tidspunkt tækket med bly og havde et tårn. Det er sandsynligvis senere styrtet sammen, for i 1863 blev det nuværende tårn opført, og samtidig blev der tilføjet et våbenhus til kirken.

I anden halvdel af 1960’erne blev alle vinduer i skibets og korets nordside muret til, således at nordvæggens kalkmalerier kom bedre til deres ret. Ved en restaurering i 1990’erne blev tag og træværk istandsat, der kom nyt gulv, og inventaret blev opmalet.

Inventar
Alter
I forbindelse med restaureringen i 1969-70 fik kirken ny altertavle - et billede udført af kunstmaler Ingolf Røjbæk. Motivet er Jesu Opstandelse, og maleriet er omgivet af en mørk ramme, flankeret af to søjler. Det tidligere alterbillede, der havde Nadveren som motiv, hænger nu i korets nordside. De sengotiske alterstager er fra 1668.

Prædikestol
Prædikestol med "lydhimmel" er i Renæssancestil, udsmykket med skriftsteder. Den er fra begyndelsen af 1600-tallet men fik ny staffering i 1943.

Døbefont
Granitdøbefonten, der formodes at stamme fra 1100-tallet, er kirkens ældste inventar. Den er i romansk stil og udsmykket med bladranker.

Orgel
Orglet på syv stemmer er ombygget i 1953 af A.C. Zachariassen & Søn. Klokken er omstøbt i 1821 af P. Mejlstrup, Randers.

Højen Kirke er kendt for sine kalkmalerier, der er dateret til o. 1225. De har været kalket over i en periode, men blev afdækket under en restaurering i 1939.

Sognehuset, der ligger tæt ved kirken, blev indviet 1. søndag i Advent 2006 og anvendes til konfirmandundervisning, korarbejde samt kirkelige og kulturelle arrangementer.

Henvisning:
Læs mere på Højen Kirkes hjemmeside www.hoejenkirke.dk