Høje Gladsaxe


Høje Gladsaxe. Høje Gladsaxe

Intro

Mod Utterslev Mose ligger fem 16 etages blokke på lige linje. Til siderne ligger flere fem- og nietages blokke samt et butikscenter, skoler og kirke...

Mod Utterslev Mose ligger fem 16 etages blokke på lige linje. Til siderne ligger flere fem- og nietages blokke samt et butikscenter, skoler og kirke. Det er bebyggelsen Høje Gladsaxe, som blev opført 1963-68 af arkitekterne Hoff & Windinge i samarbejde med Jørgen Juul Møller & Kai Agertoft og Alex Poulsen. Høje Gladsaxe er et resultat af "montagecirkulæret", der blev indført i 1960. For at sætte skub i produktionen af byggeriet garanterede cirkulæret en mindsteproduktion af montagebyggeri på 7500 boliger over fire år, som blandt andet kom Høje Gladsaxe til gode. ''Højhuse skåner naturen'' Da Høje Gladsaxe-byggeriet var i støbeskeen var der især to udfordringer. Den første var den nye montageteknik, hvor den typiske gentagelse af ensartede betonelementer i lange facader svarede til tidens arkitektoniske ideal. Den krævede overensstemmelse mellem funktion, form og teknik. Den anden udfordring var højhusenes placeringen i landskabet. Bygningerne ligger øverst på en skråning ned mod Utterslev Mose, og for at bevare så meget natur som muligt, byggede man højt. Man søgte netop kontrasten mellem natur og byggeri, og de fem meget høje boligblokke står som monumenter i landskabet. Ganske hurtigt viste det sig dog, at højhuse som Høje Gladsaxe socialt og menneskeligt langt fra levede op til forventningerne.