Højbymanden


Højbymanden


Højbymanden


Højbymanden

Intro

I 1977 skulle der opføres en transformatorstation nær en mindre bæk, der adskiller Højby og Allerup sogne umiddelbart syd for Odense. Under gravearbejdet fandt arbejdsmand Kaj Nielsen en bronzestatuette, som siden fik navnet Højbymanden.