Højby Kirke


Højby Kirke tårnet. Kirken har fornemme kalkmalerier

Intro

Højby Kirke er en smuk repræsentant for de sjællandske middelalderkirker. Den følger mange andre danske kirkers bygningshistorie med sit romanske kor og skib og de senmiddelalderlige tilføjelser tårn, våbenhus og sakristi. Indenfor udmærker kirken sig ved fornemme højgotiske kalkmalerier...

Højby Kirke er en smuk repræsentant for de sjællandske middelalderkirker. Den følger mange andre danske kirkers bygningshistorie med sit romanske kor og skib og de senmiddelalderlige tilføjelser tårn, våbenhus og sakristi. Indenfor udmærker kirken sig ved fornemme højgotiske kalkmalerier. Helt usædvanligt smukt er billedet af ærkeenglen Gabriel, der blæser i dommedagsbasunen. På korets nordvæg ses et kalkmaleri af et våbenskjold, som en biskop knæler under. Det er Finkenovslægtens våbenskjold, der stammer fra slutningen af 1300-tallet. Biskoppen er Niels Rusere Finkenov, der døde 1386. ''Guds uduelige tjener'' I 1962 fandt man en grav i Højby Kirke under kalkmaleriet af biskoppen. Graven indeholdt rester af bisp Niels Rusere Finkenov, tøj, gravkalk og gravdisk. Første gang vi hører om Finkenov, er han Valdemar Atterdags slotsfoged på Als. I 1379 blev han indskrevet på universitetet i Prag. Efter hjemkomsten blev han ærkebisp i Norge. Her gjorde han intet af det, man kunne forvente af en ærkebiskop. Han forlod da også hurtigt stillingen og tog alle klenodier med. Hjemme i Danmark uden himmelske forpligtelser slog han sig for alvor løs. Han døde dog snart, formodentlig af druk og vellevned. Samtiden beskrev ham som ”forfalden til alt muligt, og uden at kunne læse og skrive”. Ingen ved, hvorfor den livsglade biskop blev begravet netop i Højby.