Højby Fattighus


Fattighuset med kirken i baggrunden
Den sidste beboer i fattighuse Ansine Helene Andersen, gift Jensen.

Intro

Huset på Højbyvej lige over for Nørrelunden var det første af to fattighuse i Højby. Opførelsesåret er ukendt, men i 1822 blev det solgt til Højby Sogn. På dette tidspunkt var funktionen at være fattighus, og til trods for at det kaldtes "Hospitalet", var funktionen den samme herefter. Nedrevet 1941

Her på denne fane kan du læse om nogle af beboerne i fattighuset. [http://www.hojby-fynlokalarkiv.dk/oversigt-over-de-fattiges-forsoergelse-i-hoejby-sogn-for-aaret-1831/ http://www.hojby-fynlokalarkiv.dk/oversigt-over-de-fattiges-forsoergelse-i-hoejby-sogn-for-aaret-1831/] Vil du læse om fattigvæsenet i 1700 og 1800 tallet tryk på dette link: [https://denstoredanske.lex.dk/fattigv%C3%A6sen https://denstoredanske.lex.dk/fattigv%C3%A6sen]

I 1855 blev der bygget et nyt fattighus, der hvor Selleshøjvænget 11 ligger i dag. Det var grundmuret med stråtag, een skorsten, een bageovn, gulvet af brændte sten, men der var ikke køkken. Her var plads til fire familier, der hver rådede over ca. 18 m2. Dette hus nedbrændte 2. november 1903 og blev ikke genopført.

Den sidste beboer i fattighuset i Højby var Ansine Helene Andersen, gift Jensen, født 24. januar 1851 på ”Hesselagergård”. – Hun var født uden for ægteskabet, men kom i pleje i et godt og kultiveret hjem hos en slagtermester i Svendborg. Helene, som hun blev kaldt, var meget interesseret i musik og teater og kom i 1882 ind som elev i det kongelige køkken på Amalienborg. Senere blev hun husjomfru rundt på flere store herregårde, bl.a. Voergård i Vendsyssel. I en sen alder bliver hun gift med en forvalter Jens Chr. Jensen, som starter en vognmandsforretning på Sjælland, men på et tidspunkt tog han og Helene til Fyn og flyttede ind i huset her i 1906, ” iflg. folketællingen i Højby samme år”. Jens Chr. Jensen døde 1918 i Højby, 62 år gammel, og Helene døde i 1950 på alderdomshjemmet i Nr. Lyndelse, 99 år gammel.