Højbjerg - Ubberud Sogn


Højbjerggård


Griseslagtning, Højbjerggård. Tilhører Ubberud Lokalhistoriske Arkiv


Højbjerggård, i marken. En lille pige med kattekillinger og en større pige med en spand i hånden. Tilhører Ubberud Lokalhistoriske Arkiv


Høst. Selvbinder med 3 heste foran. Bondemanden på selvbinderen er 90 år. Fra Højbjerg


Gammelt hus ved Kalør. Vejen til Højbjerg

Intro

Højbjerg nævnes første gang 1455 i formen Høgebierigh. Forleddet er sandsynligvis afledt af fuglenavnet høk, høg. Efterleddet er ’-bjerg’, der betyder naturlig forhøjning