Højbjerg - Ørsted Sogn


Høst. Selvbinder med 3 heste foran. Bondemanden på selvbinderen er 90 år. Fra Højbjerg

Intro

Højbjerg er nævnt første gang 1552 i formen Høyberg mark. Forleddet er fuglenavnet høg, navneordet høj eller tillægsordet høj. Efterleddet er ’-bjerg’, der var det almindelige ord for en naturlig forhøjning.