Højagergård i Søhale

Intro

Søhalevej 5. Matr 9b Ølufgård m. fl., Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1936 ved udstykning af 43 tdr. l. jord fra Schæfergård (2). Stuehus og stald blev opført samme år, laden blev tilbygget 1941.

Grundlæggeren af gården var Kai Viggo Jensen fra Grevinge ved Holbæk. Han blev 1936 gift med Inger Bjerre, en datter af Marinus Bjerre fra Schæfergård (2), og de fik i den forbindelse udstykket parcellen fra (sviger)faderens gård til en ny ejendom. Da de overtog jorden, var 8 tdr. l. hede, som blev opdyrket. 1952 blev yderligere 11 tdr. l. jord og eng (som i forvejen havde været forpagtet i mange år) tilkøbt fra Schæfergård (2), hvorved ejendommen havde 54 tdr. l. jord. Inger og Kai Jensen drev gården til 1964 og flyttede da til Esbjerg.

1964 blev gården overtaget af Verner Holm Gammelgård fra Holsted, der blev gift med Gunhild Holm Møberg fra Lourup dette år. De moderniserede gården og drev den til 2005, hvorefter de flyttede til Bramming.

2005 blev gården overtaget af Per Nørholm Jensen fra Søhalegård. Han lagde hovedparten af gårdens jord ind under sin anden gård. Bygningerne med lidt jord blev solgt 2006.

2006 Nuværende ejere Anette og Gert Norman Larsen.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991