Høj- og Landbrugsskolen i Nysted


Høj-og Landbrugsskolen i Nysted.


Høj- og Landbrugsskolen i Nysted under opførelse.


Nysted Høj- og Landbrugsskole, elevfoto, sommeren 1891. Manden t/højre i døren er forstander H. J. Rasmussen. Manden i døren til venstre er lærer H. P. Larsen, senere forstander på skolen.

Intro

I 1891 blev der opført en Høj- og Landbrugsskole Munkestien 4 i Nysted. Den blev indviet 1891 og lukket ned 1902.

At der har været en Høj-og Landbrugsskole (efterfølgende kaldet Højskolen) i Nysted er uomtvistelig - mere usikkert er det hvem, der tog initiativ til og opførte Højskolen.
Det mest sandsynlig er, at en kreds af omegnens landboere gik sammen og i 1891 opførte Højskolen på en af byens grunde, nemlig på den del af markjorderne, der strækker sig fra Vantorevejen mod syd til Østersøen, og med et fælles navn kaldes Kongemarken, og som indbefatter Spurvevænget, hvorpå Højskolen blev bygget. Den blev indviet samme år.
Måske deltog forstander H. J. Rasmussen, som jo blev højskolens første forstander fra 1891, i arbejdet med etableringen af Højskolen.
Højskolen blev nedlagt 1902 formentlig af praktiske og økonomiske grunde. Af Nysted Krøniken fremgår bl.a., at skolen kun har haft ringe tilgang af elever.

Skolen stod tom indtil januar 1904, hvor den blev solgt til dyrlæge Jens Hansen i Nysted for 14.000 kr.
Dyrlæge Hansen drev her pensionat for sommergæster.
I øvrigt ser det ud til, at navnet ”Klostergården” er kommet til i den periode.
Denne dyrlæge og hans familie har haft tilknytning til skolen. Se særligt afsnit om ham under "Den første dyrlæge i Nysted".


Højskolen blev opført på stedet, hvor der i sin tid havde ligget et Franciskanerkloster, så det er meget sandsynligt, at man i forbindelse med opførelsen er stødt på rester fra klosteret og måske endda skeletdele.
Af en af de få kilder, der er kendt, ses, at der til Højskolen har været tilknyttet landbrug og besætning, bl.a. 6 køer.


Ubekræftet ser det ud til, at skolens første forstander hed H. J. Rasmussen, som senere blev forstander på Næsgaard Landbrugsskole.
Efterfuldt af lærer H. P. Larsen fra november 1891 til november 1893.
Herefter cand. theol. Asger Højmark fra november 1893 - november 1895 og
seminarist Lilbæk fra november 1895 til maj 1900, og sluttelig
cand. theol. Hans Hansen fra maj 1900 til november 1902.


Bygningen har gennem årene lagt krop til mangeartede aktiviteter, privatbolig, indkvarteringssteder, udlejningsejendom, fabrikationsvirksomhed, kommunale fritidsvirksomheder og nu en del af Nysted Efterskole.