Høgshøj Gravhøj
Intro

Gravhøjen stammer tilbage fra bronzealderen og blev fredet tilbage i år 1949. Grundet den forholdsvis sene fredning er gravhøjen blevet skadet af mange års agerbrug, og man kan derfor kun se den nedre del af højen i dag. Dog formodes det stadig at gravhøjen indeholder gravanlæg og fund fra oldtiden.

Høgshøj er i dag kun en skygge af oldtidens gravhøj på stedet. Højen blev sikkert, sammen med i al fald to andre nærliggende og nu helt sløjfede gravhøje, bygget engang i bronzealderen. På mange måder er Høgshøj en god repræsentant for en dansk "gennemsnitshøj" i dyrket mark, som især indenfor det seneste århundrede er blevet kraftigt påvirket af det mekaniserede landbrug. Langt størstedelen af de synlige fortidsminder på dyrket land er i dag forsvundet og de tilbageværende udgør kun en lille del af en forsvunden helhed. Lige nord for Haldvej lå der for eksempel tidligere en nu sløjfet langdysse fra bondestenalderen ca. 3.600 f. Kr. Udgravninger i 2013 og tidligere på markerne lige syd for Høgshøj har også påvist langhuse og en tilhørende gravplads fra den tidlige førromerske jernalder (500 f. Kr. - år 0) samt den efterfølgende romerske jernalder (0 - 400 e. Kr.) Det var disse folk, som grundlagde Spentrup og gennem fortsatte udgravninger kan det måske lykkes også at finde spor efter bebyggelse fra den yngre jernalder’ vikingetid og middelalder frem til nutidens by. Der er ved området ved Høgshøj Gravhøj mere end blot gravhøjen at opleve. Rundt om gravhøjen er der gennemført et projekt, hvor man har illustreret de forskellige skovtyper fra oldtiden og til nu. [https://fortidsmindeguide.dk/tidsalder/bronzealder/hogshoj-gravhoj Besøg Fortidsmindeguiden og læs mere]

''Publiceret''