Høgsgaard, Høgsgårdsvej 5


Høgsgård

Intro

Høgsgaard ses at være i slægtens eje fra ca. 1835 hvor Peter Rasmussen står som ejer

Efter 1876 er der et par forpagter på gården Laue Haugaard,Jep Jørgensen og Daniel Petersen frem til 1912 hvor Nis Thuesen køber gården. Gården er i familiens eje frem Skovrup samfund: Omtaler Høgsgaard. Rasmus Petersen Gellert til år:1876 Laue Haugaard; forpagter Jep. Jørgensen. Forpagter Daniel Petersen: 1899 Nis Madsen Thuesen:1912 Høgsgård ejes i 2021 af gdr. Søren Hansen der købte den af Niels Vestergaard Frandsen i 2008 der købte ejendommen i 2003 af gdr. Thuesen. Stuehuset står til nedrivning. De forholdsvise nye avlsbygninger ca. 5-600 søer. Søren Hansen bor på ejendommen Frørup Landevej 23. '''(kilde: Nels Thorsgaard efter samtale med Søren Hansen)'''

Christiansfeld Lokalhistoriske Forening Skovrup samfund: