Hærvejen 35, Randbøl Højlundgaard


Højlundgaards beliggenhed på kortet fra omkring år 1900.


Gehöft no 72


Foto taget af tyskerneIntro

Matrikel nr. 3a af Daldover Højlundgaard kaldtes engang Kaarehøjgaard efter den nærliggende ret store oldtidsgravhøj. Hvornår gården er omdøbt vides ikke. Men navnet Højlundgaard er naturlig nok, idet der i den lille lund syd for ejendommen i tilknytning

, Højlundgaard kaldtes engang Kaarehøjgaard efter den nærliggende ret store oldtidsgravhøj. Hvornår gården er omdøbt vides ikke. Men navnet Højlundgaard er naturlig nok, idet der i den lille lund syd for ejendommen i tilknytning til haven, findes en mindre gravhøj. Gården er en udflyttergård fra det daværende Daldover, det nuværende Randbøldal, med basis i de såkaldte fire Daldovergårde, som ejedes af det nærliggende Engelsholm Gods i 16- og 1700-tallet. Højlundgaards første ejer hed ''Hans Mortensen''. Han var fæstebonde under Engelsholm på en af de førnævnte Daldovergårde. Han købte sin fæstegård i lighed med flere fæstebønder i Randbøl Sogn, idet Engelsholm solgte sit bøndergods i slutningen af 1700 årene. ''1827'' ''Peder Duus'' (Christensen Duus) Peder Duus var svigersøn til Hans Mortensen. I slutningen af Peder Duus’ ejertid udstykkes matrikelnummer 3b af Daldover fra Højlundgaards vestligste jord til Christen Ibsen. I 1852 solgte Christen Ibsen den udstykkede gård til Peder Duus, som herefter blev kaldt ”Dusenborg”. ''1847 Nis Hansen'' Nis Hansen var fra Starup Sogn ved Haderslev. Hans kone hed Ane Marie Gehlers. De havde tre børn og dertil normalt en tjenestekarl i huset. I løbet af 1870’erne udstykkede de matr. nr. 3d af Daldover fra Højlundgaard og byggede en trelænget gård i parcellens sydvestlige hjørne ved vejen mellem Randbøl og Frederikshåb. Denne gård blev revet ned under besættelsen. ''1878 Johan Nielsen'' Jævnfør folketælling af 1880 befandt der sig følgende på gården: Johan Nielsen 57 år Kirsten Kristoffersen 58 år, hans kone Deres børn Niels Johansen 23 år Johanne Marie Johansen 20 år Kresten Kristoffer Johansen 17 år og Edel Marie B… (ulæseligt) 8 år, plejebarn. Familien kom fra Fyn og var Baptister. ''1896 Hans Marinus Pedersen'' Jævnfør folketællingen af 1906 var Hans Marinus Pedersen født 4. maj 1874. Hans kone Karen Marie Pedersen var født 26. august 1871. Deres datter Marie Bruun Pedersen var født 19. januar 1998. Kresten Pedersen Duus, født 6. december 1887 var tyende på gården. ''1919 Niels Søndergaard'' (oplysninger savnes) ''1920 Jens Stæhr ''Folketælling fra 1921 noterer Jens Stæhr født 10/5 1893 i Randers Amt Margrethe Stæhr født 8/5 1895 i Vejle Amt, hans kone Erik Stæhr født 8/5 1915 i Aarhus Amt, deres barn, samt en tjenestekarl og en tjenestepige på gården. ''1921 Rasmus Madsen'' (oplysninger savnes) ''1922 Hans Møller Nielsen'' (Oplysninger savnes) ''1923 Søren Chr. Sørensen'' (Oplysninger savnes) ''1924 Jørgen Nyborg Therkelsen'' (Oplysninger savnes) ''1925 Jens Carl Jensen'' Folketælling 1925. Jens Carl Jensen født 23/5 1895 i Nørup Hans kone Margrethe Jensen født 4/1 1904 i Tranum ved Hjørring Deres barn Sven Aage Jensen født 16/11 1924 i Brovst ved Hjørring ''1927 Søren Sørensen (Hvid)'' Folketælling 1930. Daldover, Højlundgaard Søren Sørensen født 31/3 1863 i Starup Sogn, husfader, landbrug Peter Sørensen født 27/2 1900 i Starup Sogn, tjenestekarl Kristoffer Sørensen født 9/12 1909 i Starup Sogn, tjenestekarl Anna Sørensen født 27/2 1905 i Starup Sogn, husassistent, husgerning. Man må gå ud fra, at de tre sidstnævnte var Søren Sørensens børn og at han sandsynligvis var enkemand. ''1940 Kristoffer Sørensen'' (Oplysninger savnes) ''1941 Thyge Hansen'' (Oplysninger savnes) ''Besættelsen.'' Højlundgaard lå i betænkelig nærhed af den kommende tyske militære flyveplads i Vandel, Fliegerhorst Vandel kaldet, da denne blev planlagt i efteråret 1943. Det endte da også med at gården blev beslaglagt af den Danske Stat på tysk begæring til brug for etablering af flyvepladsen. ''1944 Den Danske Stat'' I praksis var det staten, som udførte beslaglæggelsen af de berørte ejendomme på Den Tyske Værnemagts begæring og derfor også Den Danske Stat som administrerede de samme ejendomme efter besættelsens ophør. . ''1947 Nis Nissen'' I modsætning til Thyge Hansen vendte Nis Nissen tilbage og købte sin egen ejendom af staten i 1947, da den blev frigivet til salg. Nis Nissen ejede naboejendommen mod nord til Højlundgaard matrikelnummer 5b af Daldover. ''1947 Hans Nissen og Sv. Å. Olsen'', Vandel (oplysninger savnes) ''1947 Ejler Pedersen ''Ejler Pedersen var såkaldt uldkræmmer og gik rundt og solgte uldtøj. Familien tilhørte Jehovas Vidner, hvor ellers mange på egnen bekendte sig til Indre Mission. ''1969 Marie Pedersen'' (Ejler Pedersens enke) 1969 Aksel Andreasen Aksel Andreasen overtog Højlundgaard den 1. december 1969. Han var søn af Emma og Niels Andreasen, som fra 1931 var ejere af Højgaard (matrikelnummer 2a af Daldover), hvor Emma var barnefødt Jespersen den 3. februar 1900. Aksel Andreasen var født den 20. februar 1925 på ovennævnte Højgaard og døde den 18. december 1990. Hans hustru, Tove født Gammelmark den 3. august 1930 i Stakroge, bor på Plejecenter Stensvang i Bredsten. ''1996 Niels Peter Andreasen og Bettina Larsen'' Niels Peter Andreasen, søn af ovennævnte Aksel og Tove Andreasen overtog Højlundgaard i 1996. Han er født i Randbøl (Randbølgaard) den 30. marts 1965. Han er samlevende med Bettina Larsen født i Varde den 2. marts 1975. De har sammen to børn, Rasmus og Karolin. '''Udfærdiget af Frank Laursen (LAU)'''