Hærvejen


Hærvejen ved Poulsbro 1. Hærvejen ved Poulsbro


Hærvejen ved Poulsbro 4. Hærvejen ved Poulsbro


Hærvejen. En af Danmarks ældste veje

Intro

Langs den jyske højderyg løber en af Danmarks ældste veje. Den strækker sig over 300 kilometer fra Viborg til Slesvig og krydser højderyggens mange åer, hvor de er smallest. Vejen kendes under flere navne, men først og fremmest som Hærvejen...

Langs den jyske højderyg løber en af Danmarks ældste veje. Den strækker sig over 300 kilometer fra Viborg til Slesvig og krydser højderyggens mange åer, hvor de er smallest. Vejen kendes under flere navne, men først og fremmest som Hærvejen. Andre navne som Pilgrimsvejen, Oksevejen eller Landevejen vidner om, at vejen har været brugt til mange formål. Fra beretninger ved man, hvor lang tid en rejse fra Viborg til Slesvig tog – nemlig omkring syv dage – hvis vejen var vedligeholdt, vejret godt og vadestederne ikke oversvømmede. ''Vrede bønder med vejpligt '' Det var ikke altid nemt at bo i nærheden af Hærvejen. I krigstid blev gårde og landsbyer plyndret af de hære, der fulgte den nemmeste vej op gennem Jylland. I fredstid skulle vejen vedligeholdes af de omkringboende bønder. Langs vejen angav sten, hvem af bønderne, der havde pligt til at vedligeholde hvilke stykker vej. Det var ikke et populært påbud, viser en beretning fra 1784. Her oplevede en rejsende at blive tilbageholdt og afkrævet en afgift af en flok vrede bønder, der var i gang med at reparere vejen. I slutningen af 1800-tallet mistede Hærvejen sin betydning som hovedfærdselsåre, og dermed forsvandt også vejpligten.