Hækkely, Vittarp


Hækkkely

Intro

"Hækkely", Vittarpvej 21. Gården har tilhørt den kendte hedopdyrker Peder Poulsen. Se mindesten på hjørnet af Nymindegabvej og Vittarpvej

1895 købte Peder Poulsen sammen med sin far, Erik Poulsen, Jørgen Lauridsens gård, matr. nr. 5 Vittarp, hvorfra Erik Poulsens gård, Frifeldtgård, Nymindegabvej 161, var fæstet. Efter loven kunne Hækkely ikke tilskødes Peder Poulsen, før han fyldte 25 år og dermed blev fuldmyndig. I 1904 fyldte Peder Poulsen 25 år og overtog dermed Hækkely.

Det var fra Hækkely, at Peder Poulsen udførte det store hedeopdyrkningsarbejde.

Se :" Mindesten for Peder Poulsen" og "Sdr. Randsig" samt "Frifeldtgård".