Håstrup


Den store udgravning ved Håstrup. Fåborg-Odense Jernbanen.


Bystævnet i Haastrup. Billedet tilhører Erling Lykke

Intro

Håstrup er nævnt første gang 1386 i formen Horsthorp, det kan dog ikke afgøres, om det er netop dette Håstrup, der er tale om i kilden. Forleddet er navneordet hord, der betyder hest. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.