Hårslev Kirke


Hårslev Kirke set fra nord


Hårslev Kirke set fra sydøst


Hårslev Kirke - altertavle ca. 1525

Intro

Hårslev kirke ligger sydligt i landsbyen Hårslev. Tårnet og dermed også indgangen er ret usædvanligt placeret mod nord.

Altertavlen består i det væsentlige af en trefløjet, sengotisk tavle fra ca. 1525. I midterfeltet øverst den sidste nadver og nederst korsfæstelsen. På hver side tre felter med motiver fra Ny Testamente. I fløjene fire felter med tre apostle i hvert. Felterne med nadveren og korsfæstelsen kan dog dateres til 1600-tallet og anses for at være fra Abel Schrøders værksted i Næstved. Årsagen til, at disse felter er blevet udskiftet, kendes ikke, men en mulig forklaring kan være, at det oprindelige midterfelt har haft et motiv, som ikke var acceptabelt for den lutherske kirke, måske en helgenfremstilling. Romansk døbefont. Prædikestol og stolerækker fra 1800-tallet, som har en vis lighed med det tilsvarende inventar i annekskirken i Ting-Jellinge.


Kirken har romansk kor og skib med hvælvinger fra slutningen af middelalderen. Ved skibets nordside er – også i slutningen af middelalderen – opført et lavt tårn, der er forbundet med skibet med en lille mellembygning. Tårnets nederste stokværk udgør sammen med mellembygningen våbenhuset. Hvis kirken betragtes fra sydsiden, får man et indtryk af, hvordan kirken har set ud, før tårnet blev opført.