Hårslev-Ting Jellinge Fællesskole


Hårslev Ting-jellinge Fællesskole


Førstelærerbolig


Fællesskolen - nu privat opholdssted

Intro

Hårslev-Ting Jellinge Fællesskole En skole, som var forældet, før den blev taget i brug! Adresse: Ting-Jellinge Vej 15, 4262 Sandved. Der er ikke offentlig adgang.

Det er måske nok en overdrivelse at betegne denne skole som en centralskole. Den blev oprettet i 1943, da de gamle skoler i Hårslev og Ting Jellinge blev nedlagt og afhændet. Skolen rummede 1.-7. årgang, som var fordelt på 2 klasser. Der var ansat 2 lærere ved skolen. Den blev nedlagt allerede i 1967, og eleverne blev overført til Fuglebjerg Skole. Bygningerne anvendes nu til et privat opholdssted.