Håndværksmuseet


Håndværksmuseet

Intro

Museet ligger i et pakhus, som er tegnet af arkitekt P. Paulsen. Det blev opført i 1894 af købmand Ankerstjerne. I 1919 blev bygningen solgt til De Danske Sprit Fabrikker, der brugte den til opmagasinering og behandling af korn. I 1973 overtog Randers Kommune bygningen.

Håndværksmuseet rummer 24 komplette værksteder med forskellige håndværk fra handskemager til snedker til fotograf. Værkstederne er bygget op, som de ville have set ud, da de var i brug. I mange af de gamle værksteder står erfarne håndværkere klar til at fortælle om og vise deres håndværk frem. Du har som gæst også rig mulighed for at prøve de forskellige håndværk selv. Håndværksmuseet er en del af Museum Østjylland og huser desuden også de to landsmuseer Det Danske Frisørmuseum og Det Danske Optikmuseum. Museet er indrettet i spritfabrikkernes gamle pakhus, der i sig selv repræsenterer de danske håndværkstraditioner med sine imponerede tømmerkonstruktioner. Der er gratis adgang til museet. Der bliver ofte holdt særlige arrangementer og events, så husk at tjekke museets hjemmeside, inden du tager af sted.

På ruten mellem Håndværksmuseet og Laksetorvet kan du se en af byens mange skulpturer midt ude i Gudenåen. Det er Krukken af Mogens Møller – en stor bronzeskulptur af en vase, der sprøjter vand på en lille pige under en paraply. Skulpturen kan også ses fra Randers Bro og hilser de mange besøgende og pendlere velkommen. Du kan læse mere om byens skulpturer på Randers Kommunes hjemmeside eller i brochuren ”Skulpturer i Det Fri”. Fra Håndværksmuseet kan du også, på gavlen af Randers Kommunes administrationsbygning, se den 4 meter høje relief i keramik fra 2002 af Peter Carlsen. Som den skumfødte Venus står Peter Carlsens nøgne rygvendte kvinde op af Gudenåens vand, hvor symbolet for Randers, tre lakse, springer. Myten om den romerske Venus henlægges til en lokal kontekst – Randers, og forvandles, måske med et ironisk smil på læben, til historien om en køn Randerspige. Mod øst ses Gudenåen Paradisøen og det genskabte Sven Dalsgaard-værk ”Pigen i Gudenåen”. I 2014 i forbindelse med at kunstneren kunne have fyldt 100 år, genskabte elever på Tradium den omstridte skulptur i stål. Det er her, hvor Gudenåen løber ud i Randers Fjord. Byen Randers opstod helt tilbage i vikingetiden. Man ved, her blev slået mønt fra omkring 1086 med Knud den Helliges navn. Randaros var navnet dengang. ”Ran” betyder skænt/skråning” og ”aros” betyder ved flodens munding”.