Håndværkervej


Lange & Unmack, fusioneret i 1972 til Sanistål, håndværkervej 14, Aalborg 1965

Intro

Vejen blev navngivet den 01.06.1959 sammen med Blytækkervej på strækningen nord for Ny Kærvej. Vejen er beliggende i industrikvarteret "Sønderkæret" vest for Sønderbro. Området var projekteret til håndværk og lettere industri, og man fandt det derfor naturligt at benævne vejene efter håndværkerfag.

Den 22. april 1968 besluttede byrådet også at navngive vejens forlængelse sydpå inklusiv en på vejen vinkelret parkeringsgade for Håndværkervej.

Aalborg byrådsforhandlinger: C-18-1959; 8-1-34-68