Håndværkerbyen i Valby


Håndværkerbyen . Håndværkerbyen i Valby

Intro

Håndværkerbyen i Valby er den første af sin slags i Danmark. Håndværkerbyen er et mønstereksempel på byggeri for småvirksomheder i Danmark. Byggeriet blev udtænkt af arkitekt Ole Vinter i 1951. Det skete på initiativ fra landsforeningen Dansk Arbejde...

Håndværkerbyen i Valby er den første af sin slags i Danmark. Håndværkerbyen er et mønstereksempel på byggeri for småvirksomheder i Danmark. Byggeriet blev udtænkt af arkitekt Ole Vinter i 1951. Det skete på initiativ fra landsforeningen Dansk Arbejde. Håndværkerbyen blev opført i Valby syd for Grønttorvet i tre etaper frem til 1962. Byen består af etplans rækkehuse i beton og mursten. Værkstederne er indrettet med gode lys- og luftforhold. Byggeriet står i kontrast til tidligere tiders mørke baggårds- og kælderindustri. I dag huser Håndværkerbyen små enmandsvirksomheder, grossister og kunstneratelierer. ''Fra håndværkerhybel til kunstnerrede'' Før anden verdenskrig arbejdede mere end halvdelen af landets industriarbejdere under usle kår i små lokaler eller skure. Det kunne typisk være en maskinmester, der havde indrettet sig med 20 ansatte i baggårdsskuret eller kælderen på en beboelsesejendom. Først i efterkrigstiden blev de danske byer byfornyet, og industriarbejderne fik bedre kår. Forståeligt nok blev lejemålene i Håndværkerbyen i Valby hurtigt meget populære. Her var lys, frisk luft og en god vand- og elforsyning. Lejemålene er stadig populære i dag. Selv om mange af de gamle værksteder har været tvunget til at dreje nøglen om, har en ny gruppe fået interesse for byen. Det er den kreative klasse i form af kunstnere og designere.