Håndværker-og Industriforening


Fanø Håndværker- og Industriforening


F.H.I.

Intro

Den 8. maj 1872 samledes nogle fremskridtsvenlige mænd i Madam Duysens lokaler (senere Hotel Nordby) for at stifte en Industriforening på Fanø. I juli 1873 vedtoges det at oprette en teknisk aftenskole for håndværker- og handelslærlinge.

På generalforsamlingen 5. august 1890 var der enighed om, at foreningen og Teknisk Skole burde have sin egen bygning og man søgte nu at finde en egnet grund til dette formål. Man vedtog også at rette henvendelse til Skibsrederforeningen om at bygge i fællesskab, hvilket ikke blev til mere.

I august 1890 vedtoges det at lade kirkesanger Thomas Schmidt udfærdige en tegning til en forenings- og skolebygning. Bygningen blev opført i 1893 da øens erhvervsliv – både søfart og håndværk – blomstrede. Forventningerne til fremtiden var store, hvorfor bygningen – i forhold til Fanøhusene – byggedes enormt rummelig. I bygningen er der bl.a. en teatersal.

Bygningen, der populært kaldes "Strien", ligger på adressen Lindevej 5.

Kilde:www.Mitfanoe.dk


Håndværker- og Industriforeningens formål skulle være:

- at virke for håndværkerstandens tarv og fremme dens interesser
- at arbejde for standens oplysning og dygtiggørelse
- at gennem selskabelige, underholdende og oplysende arrangementer m.v. vil kunne skaffe midler til støtte for trængende medlemmer.