Gyttegård Plantage


Kort 1870. Kortet viser hedearealerne omkring Grene Sande før tilplantningen.


Kort 1988. Næsten hele området er tilplantet eller opdyrket. Grosserergården ligger lige nord for Trøllund.


Grene Sande.

Intro

Gyttegård Plantage er en knapt 500 hektar stor fyrre- og granplantage, som ligger lidt uden for Billund. Den er et eksempel på de såkaldte grosserer- eller københavnerplantager, som er karakteristiske for Grindstedegnen...

Gyttegård Plantage er en knapt 500 hektar stor fyrre- og granplantage, som ligger lidt uden for Billund. Den er et eksempel på de såkaldte grosserer- eller københavnerplantager, som er karakteristiske for Grindstedegnen. De blev alle anlagt i de sidste årtier af 1800-tallet på opfordring af Hedeselskabets magtfulde leder Enrico Dalgas. For ham var hensigten at få velhavende københavnere til at investere i opdyrkningen og tilplantningen af den jyske hede, som var selskabets mål. Københavnerne kunne investere i jord til at anlægge godser med gode jagtmuligheder, der kunne give dem en social anseelse, som hidtil havde været forbeholdt adelen. ''Grosserens kone'' Det meste af plantagen blev anlagt i årene efter 1899 af bankdirektør Heide, som blandt andet var bestyrelsesmedlem i Østasiatisk Kompagni. Plantagen har fået navn efter den senere ejer grosserer Andreas Petersens kone, hvis kælenavn var Gytte. Det var langt fra første gang, at en skov fik navn efter et medlem af ejerens familie. Den populære udflugtsskov Marielund ved Kolding fik navn efter konen til Otto Frederik Kralund, der i 1873 forærede skoven til kommunen. Ludvigshave på Lolland er opkaldt efter Johan Ludvig Reventlow (1751-1801) og fra samme tid kendes ved Hvidkilde skove opkaldt efter hele børneflokken Sofielund, Liselund, Eriklund, Margrethelund og Hannelund.