Gyllingsminde

Intro

Gyllingsvej 1, matr.nr. 7 a m.fl. Gyllingsminde var oprindeligt en halvgård.

Gyllingsminde var en halvgård, og i referat fra udskiftningen 1798 står følgende: »Halvgården nr. 8, Anders Faanager af hartkorn 3 tønder, beholder sine egne tofte og får udflytterens tofte og gårdsplads, resten af hans agerland tager han sønden og østen de forommeldte linier til nr. 9 ”Granholm”, i nord til udflytterens lod, og i øster til boelsmænds lodderne, som tilforn er udflyttet og deres ejende agerland tildelt«.

Gyllingsminde ligger således hvor dem altid har ligget. Anders Christensen Faanager købte den til selveje 1802, og hans søn Fedder Andersen overtog den efter ham. I 1841 gik den til
Peder Christensen og hustru, Abelone Kathrine Hansdatter (kaldet Abel Kathrine ) - de kom fra Københoved, og de drev gården til 1860, da deres søn, Frederik Pedersen, med tilnavnet Gylling, overtog den. En datter, Johanne Gylling, var gift med Kristen Pedersen på nabogården Granholm. Efter Frederik P. Gyllings død, giftede enken Johanne Eskildsen sig med Peter Rasmussen, (kaldet Peter Hinkbøl), men han døde også tidlig, og Johanne, nu Rasmussen blev igen enke, og hun solgte da i 1895 gården til sin første mands søster og mand, Johanne Gylling og Kristen Pedersen, der også ejede nabogården ”Granholm” og købte hus i Gørding. I 1902 solgte Johanne og Kristen Pedersen, Gyllingsminde til en søn, Niels Hansen Pedersen, der drev den til 1936, hvorefter Dagmar og Kresten Frandsen Kristiansen overtog den.

Det blev travle år for de nye ejere, Kresten F. Kristiansen var en foregangsmand, han var meget interesseret i moderne maskiner, og han startede efter krigen 1940-45 en maskinstation med flere traktorer og alle slags maskiner. Han anskaffede den første mejetærsker, der kom til Gørding Sogn, en begivenhed der vakte opsigt, og folk strømmede til Gyllingsminde i Lourup for at se uhyret, hvilket gentog sig, da en tørrestation blev oprettet på gården. Dagmar og Kresten F. Kristiansen havde drevet gården i 36 år, da de afstod den til en søn og svigerdatter, Inge (f. Olesen) og Holger Kristiansen, og flyttede ind i aftægtsboligen nord for gården. De nye ejere udvidede bedriften betydeligt, både hvad angår besætning, bygninger og jordtilliggende, bl.a. ved køb af 3 gårdes jorder, Granholm, Gyllinvej 2, Nørager, Lourupvej 12 og matr. 7, Lourupvej 13 samt lejede jorder fra flere gårde.