Gyldensteen etape I


Graveske_og_rapport_01

Intro

Ved forundersøgelsen af fire mindre arealer på i alt ca. 9000 m2 og et 400 meter langt vejtracé indenfor den østlige del af Gyldensteens inddæmmede Strand, fremkom ingen sikre anlægsspor fra oldtiden. Arkæologisk Rapport nr.406, 2013 arkæolog Bente Bech