Gurreby Skole


Den 3. og sidste Gurreby Skole


Den 2. Gurreby Skole

Intro

Der har været 3 skoler ved navn: ”Gurreby Skole” De var beliggende på Lolland i Højreby Kommune, senere Lolland kommune.

'' 1814: '' Det blev påbudt at oprette skoler i hvert sogn. Den første skole i Gurreby lå skråt overfor kirken, på østsiden af vejen. Skolen er forsvundet nu. Efter sigende skulle der være et jordstykke på stedet ved navn ”Skolemarken”. '''(Kilde: Emanuel Henriksen tidl. lærer på Gurreby Skole – optegnelser fra Højreby Lokalhistoriske arkiv 1981)''' '' 1830/40-1911: '' Gurreby gamle Skole, den 2. skole, blev bygget 1830/40. Den lå ca. midtvejs mellem Skovlænge og Gurreby Sogne. Skolen var bygget i to længer. En længe (mod syd) til skolestue og beboelse og en længe mod nord til udhus, stald m.v. Begge længer brændte. Stuehuset til skolen brændte senere, i 1946. Avlsbygningerne blev reddet, men blev revet ned midt i halvtredserne. Jorden blev overtaget af Poul Nielsen, Adressen var: Sandhøjvejen nr. 1. Skolen fungerede som pastoralskole indtil den nye blev bygget i 1911. '''(Kilde: Emanuel Henriksen tidl. lærer på Gurreby Skole – optegnelser fra Højreby Lokalhistoriske arkiv 1981) ''' ''1911-1963: '' Den 3. skole: Gurreby Skole blev bygget i 1911: 3-fløjet bygning. Adressen var Gurrebyvej. Den kostede 30.000 kr. Der var 2 klasseværelser, gymnastiksal, opholdsstue for børnene samt 2 boliger, en til en lærer og en til en lærerinde. Der var 5 tdr. land, som senere blev solgt fra. Den fungerede som almindelig skole indtil 1963. Følgende lærere nævnes: Emanuel Henriksen (var før vikar på Reventlowskolen) og Frk. Nielsen. '''(Kilde: Haugner)''' '' 1963- 1985:'' Bygningerne blev ikke anvendt til skole, men blev bl.a. brugt af ”Højreby Spejderne”, Ungdomsskolen og ”Højreby Aktørerne”. '' Sept. 1986-2011: '' Gurreby Skole. Højreby Kommune overtager skolen for ”1 kr.” af spejderne. Lærer Palle Blom og pædagog Frede Nielsen starter skolen. Den sættes i stand og bruges som specialskole for utilpassede elever. Ca. 18 elever ad gangen. Skoleinspektør/afdelingsleder var Palle Blom indtil 16.4.2011. I denne periode bruges skolen også til mange andre aktiviteter fx Bo - og naboskab, Højreby Spejderne, Højreby Aktørerne, Højreby Spillemænd og udlejes til festlokaler. ''2008: '' Skolen lægges sammen med: Stormarkskolen (Nakskov), Ravnsborg Skolen (Horslunde), Søllested Skole (Søllested) og Fejø Skole (Fejø). Skolen hedder nu: Nordvestskolen, Gurreby Afdeling. Skoleleder er Bent Klarmark. Afdelingsleder er Palle Blom. '' 2011: '' Skolen lukker – eleverne flyttes til Nordvestskolen Ravnsborg Afd. ''2015: '' Skolen rives ned. '''(Kilder: Info fra sept. 1986 til 2015: Hanne og Palle Blom)'''

''Publiceret''