Gurre


Luftfoto af Gurre . Gurre


Gurre set tæt på. Gurre


Gurre . Gurre

Intro

Gurre Slot ligger i dag som en romantisk ruin ved Gurre Sø i Nordsjælland. Det store midtertårn blev bygget engang i 1200-tallet på en lille ø midt i sumpen mellem to søer. I dag er søen syd for borgen tørlagt...

Gurre Slot ligger i dag som en romantisk ruin ved Gurre Sø i Nordsjælland. Det store midtertårn blev bygget engang i 1200-tallet på en lille ø midt i sumpen mellem to søer. I dag er søen syd for borgen tørlagt. I midten af 1300-tallet udbyggede Valdemar Atterdag Gurre Slot til et stort kongeligt borganlæg. Tårnet blev omgivet af en ringmur med fire hjørnetårne, og i sumpen omkring hovedborgen opførtes mange bygninger på kunstige øer. En brolagt vej på en dæmning førte ud til borgen fra østsiden. I 1430’erne fremstillede Erik af Pommern mønter på Gurre Slot. ''Kong Valdemars vilde jagt'' Valdemar Atterdag døde på Gurre Slot den 24. oktober 1375, og det har givet stof til en mængde sagn og spøgelseshistorier. Hver nat rider han rundt i egnen med sit vilde jagtselskab, og man skal huske at åbne alle porte og led. Sagnet fortæller, at det er Guds straf for kongens bemærkning: ”Lad blot Gud bevare sit Himmerige, hvis jeg kan beholde Gurre”. Spøgelseshistorien kan følges helt tilbage til 1500-tallet, hvor en trylleamulet fik skyld for at ”binde” kongens sjæl til Gurre. Siden er sagnet ofte blevet sammenblandet med fortællingen om Valdemars elskerinde Tove, der omkom i badstuen. Mange digtere som H.C. Andersen, J.P. Jacobsen og Halfdan Rasmussen har fundet inspiration i Gurre-sagnet.