Gundslev kirke
Intro

Gundslev kirke er beliggende med frit udsyn mod syd. Den har senromansk, kor og skib samt et lidt yngre, sengotisk tårn med kamtakkede gavle. De mange hvidkalkede gesimser, friser og blændinger lyser op mod den mørk-lyserøde mur.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986.


Gravminderegistrering på Gundslev kirkegård