Gundestrup - Hundstrup Sogn


Gundestrup mejeri. Billedet tilhører Erling Lykke

Intro

Gundestrup er nævnt første gang 1465 som Gunnerstorp. Forleddet er en afledning af mandsnavnet Gunnar. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.