Gunderslev Kirke


Gunderslev kirke


Alabastfigur, Christoffer Gøie, Gunderslev Kirke


Gunderslev Kirke, kalkmaleri Sankt Andreas


Gunderslev kirke, korgitter og alterparti

Intro

Godskirke fra 1200-tallet med billedskærerarbejder af Abel Schrøder d. Yngre (1602-1676), og nyfundne kalmalerier i nordre korsarm.

Kirken må anses for som så mange andre danske landsbykirkerat være bygget i årene omkring slutningen af 1200-tallet. Hvem der har bygget kirken vides ikke, men den daværende befolkning i det gamle Gunderslev Sogn har uden tvivl medvirket i stor udstrækning. Kirken nævnes første gang omkring 1370 i Roskildebispens jordebog. I 1483 overgår den til Skovkloster og i 1580 til Gunderslevholm, i de 400 år kirken var tilknyttet Gunderslevholm, har de forskellige ejere af godset på forskellig vis præget kirken. Kirken overtages i 1980 af folkekirken.
Kirken fremtræder i dag som en korskirke, men den oprindelige romanske kirke bestod kun af skib og kor på ca. 16 af de nuværende 36 m.
Den romanske del af kirken fik i årene 1450-1525 tilføjet fem bygningselementer: En østforlængelse af koret, de to korsarme, tårnet, sakristiet og det nu nedbrudte våbenhus.
Alle disse nye bygninger, undtaget koret, hviler på en syld af store kampesten, og murene er opført med munkesten iblandet kampesten. Alle de nye bygninger blev forsynet med kamtakker, og gavlene udsmykket med blændinger. Koret er opført ved genbrug, da man brugte kvadrene fra den nedbrudte østgavl til fordeling mellem munkestenene.
Indgangsdøren til det nuværende våbenhus er af nyere dato, fra 1944. Der fører to trin ned i tårnrummet, det nuværende våbenhus, og igen to trin ned i skibet. Gulvet i skibet skråner mod øst. På sydsiden af tårnet findes et trappehus med en vindeltrappe op til klokkerummet.


De tre alabastfigurer i tårnrummet viser Christopher Gøye og hans hustru Birgitte Bølle samt deres lille søn Magnus. Den nære tilknytning til godset og dets ejere igennem 400 år har sat sit præg på kirken inventar, hvor giverens identitet blev bekræftet af de mange våbenskjolde. Det gælder lige fra de pragtfulde træskærerarbejder til de gamle kirkekroner og nadversølvet. Alle træskærerarbejderne har fra de blev sat ind i kirken oprindelig været malet i forskellige stærke farver, Stolestaderne fra 1580'erne, bekostet af Birgitte Bølle, er af fyrretræ. Den store altertavle i bruskbarok er udført af Abel Schrøder d. Yngres værksted omkring 1640. På siderne af altertavlen ses figurerne af henholdsvis Moses med lovens tavler samt Johannes Døberen og to engle sidder med slægtsvåbnet for slægterne Urne og Gyldenstjerne. Alterkalken er fra 1587 og har slægtsvåben for Gøye og Bølle, disken er fra samme tidsperiode og med samme våben. De store alterstager er fra begyndelsen af 1600-tallet. Koret er delt af et korgitter med fløjdøre og anses for også at være fra Abel Schrøders værksted. Korgitteret er forsynet med korinthiske søjler ved dørene og med udskårne kvindefiguer, der symboliserer forskellige dyder. Øverst på korgitteret ses figurer af de fire profeter Esajas, Jeremias, Ezekiel og Daniel. Øverst er der våbenskjolde for slægerne Urne og Gyldenstjerne.
Døbefonten er ottekantet udført i bruskbarok af Abel Shrøder. Prædikestolen i bruskbarok er skåret på Abel Schrøders værksted i 1635. Våbenskjolde for Urne, Grubbe, Gyldenstjerne og Rud.


Bag orglet findes den nordre korsarm. Dette rum har, siden åbningen ind til kirken blev tilmuet i 1800-tallet, fungeret som kapel. Det var her epitafiet over Christopher Gøye og Birgitte Bølle oprindelig var placeret, i rummet findes også rester af et epitafium, der blev opsat over den første ejer af Gunderslevholm Peter Johansen de Neergaard (1769-1835). Han havde erhvervet godset i 1803. Han hviler i den søndre korsarm, hvor man via en lem kan komme ned til et gravkammer med kisterne for Peter Johansen de Neergaard og hustru. I nordre korsarm er der ligeledes et gravkammer, hvor man ad en muret trappe kommer ned til to rum med kisterne for Christopher Gøye og Birgitte Bølle, rummene har velbevarede kalkmalerier. Der ikke adgang til dette gravkammer.
I den nordre korsarm blev der i 2002 under en restaurering af loft og murværk fundet kalkmalerier, der forstille apostlene. Ialt syv af de oprindelige tolv apostle er fundet og restaureret. Apostlene er i klare farver og ganske velbevaret.
Apostelfigurerne er udført omkring 1500 i forbindelse med opførelsen af denne korsarm.
Mesteren kendes ikke.