Gummerup


Postkort. Vestfyns Hjemstavnsgård, Gummerup.

Intro

Gummerup er nævnt første gang 1383 i formen Gummæthorp. Forleddet er mandsnavnet Gummi og efterledet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.