Gulkrog/Korsgade


Korsgade o. 1900. Gaden er endnu ikke brolagt, og det var i følge beboernes klager til Byrådet stort set umuligt at forcere den efter større regnskyl. I baggrunden ses Pilkebakken. Fotografen er ukendt.


Gulkrog i 1966. Til venstre ses indgangen til C. HIndborgs fabrikskompleks i nr. 1-5. Virksomheden var en engrospapirforretning og papirposefabrik. Nabobygningen, Gulkrog7, huser møbelfabrikken Dantos, der især fremstillede sovesofaer.


Gulkrog nr. 10-16 i 1972. På det tidspunkt var kun nr. 14 i privat eje, resten var opkøbt af kommunen med henblik på sanering. Fotograf: W. Rosenkilde

Intro

Gadenavnet Gulkrog henviser formentlig til de gule blomster, der voksede her ved gadens anlæggelse. I 1895 blev den omdøbt til Korsgade, men fik i 1947 igen sit oprindelige navn.

Vejles nordlige og vestlige udkant blev op gennem 1850'erne præget af en livlig byggeaktivitet og anlæggelse af nye gader, her iblandt Gulkrog. Den blev ifølge Folketællingen 1855 især beboet af folk med beskedne indtægter som fx daglejere og håndværkssvende. Efterhånden fandt driftige erhvervsdrivende dog vej til Gulkrog, der også fra 1877 husede byens baptistkirke - "Korskirken", og i en periode fra 1872 til 1880 den lokale avis Vejle Amts Folkeblad. Den store papirvarefabrik Charles Hindborg A/S var gennem 90 år, fra 1900 til 1990, en dominerende del af gadebilledet.

I 1895 ændredes navnet til Korsgade, opkaldt efter baptistkirken, og dette navneskifte varede til 1947, hvor en del grundejere ansøgte om at få det gamle navn Gulkrog tilbage. Byrådet efterkom ønsket, men bortset fra navneskiftet skete der ikke store forandringer i gaden, selv om Vejles udvikling i efterkrigstiden gik stærkt. Op gennem 1960'erne og 1970'erne blev der ikke ofret meget på vedligeholdelse af ejendommene i Gulkrog.

I 1979 fastslog en saneringsrapport, at tiden havde handlet hårdt med kvarteret. Samtidig tog planerne om et kommunalt ældrecenter i Gulkrog/Skovgade form, og i foråret 1981 gik Vejle Kommune i gang med at fjerne de bygninger, der skulle vige pladsen for plejehjemsprojektet. I løbet af 1980'erne og 1990'erne blev det meste af gaden inddraget i Gulkrogcentret, der efterhånden kom til at rumme plejehjem, dagcenter/daghjem og beskyttede boliger.

Henvisning:

Jensen, Poul Ulrich og Jes Rønnow Lungskov: Gulkrog - et Vejlekvarters historie. Vejle 2006