Guldborgvej 51, 4990 Sakskøbing

Intro

Gården har været fæstegård indtil 1864, hvorefter den overgik til forpagtning. Gården har været i slægtens hænder siden 1819 (ikke i lige linje). I 1925 frikøbte forpagter Lars Marquard Nymand gården for 59.000 kr., og hermed blev familien gårdejere.

Lolland-Falster, bd. III, Bogforlaget ”DANA”, Odense, 1949. Steenstrup, Norman V. og Jensen, Poul, Baroniet Guldborglands Fæstegårde, Forlaget Guldborgland, 1988. [http://www.fredensborglund.dk/NFL.web/com01893.htm" target="_blank http://www.fredensborglund.dk/NFL.web/com01893.htm]

Ved kartografiske studier ses det, at gården i slutningen af 1800-tallet har fremstået som en firlænget gård, hvor stuehuset var længere end de øvrige bygninger samt en ekstra tilbygning på stuehusets nordlige ende. Stuehus er placeret mod Guldborgvej. Senere i starten af 1900årene ser det ud til at stuehusets tilbygning er sløjfet til fordel for en separat bygning nord for selve gårdanlægget. Desuden er der i denne periode tilføjet klumpmæssige bygningsdele nordvest på længerne.

Det er i disse år at bygningerne får ændret anvendelse. Polakhuset som er placeret mod sydvest fungerede oprindeligt beboelse til tjenestefolk, blev senere til rullestue, arbejdsrum, vognport, hønsehus, fårestald, huggehus, kornmagasin og garage. En tidligere hesterundgang anvendes nu som foderhus.

Af nyere bygningsændringer kan nævnes: I 1955 grundmures Polakhusets gavl mod vest og i facaden mod syd isattes en rødmalet skydeport. En storm i 1960erne ødelægger stråtaget på den nordøstlige og nordvestlige staldlænge. Efterfølgende lægges eternitbølgeplader. Endelig indrettes den nordvestlige længe til fotoatelier i 1999.

De lollandske mønninger på stuehus og ’polakhus’ er egnskarakteriske træk. Polakhusets placering og størrelse vidner desuden om tjenestefolkets tidligere livsbetingelser.
Kulturlandskabet ved Rørbæk Langet har i tidens løb været præget af forskellige mageskifter mellem godsejere samt af omlægninger af vejforløb. Godserne Oreby, Berrisgård og Ødegård har alle på forskellige tidspunkter haft fæstegårde i byen. Desuden har mageskifter mellem Krenkerup og baroniet Guldborgland betydet, at naturlige landsbygrænser er blevet ændret.

Landsbybebyggelsen blev grundlæggende ændret i forbindelse med godsejer Poul Lehns anlæggelse af den snorlige Guldborgvej i 1780erne samt specielt i forbindelse med udskiftningen i 1784. Med udskiftningen blev stort set alle gårde udflyttet, og en del gårde fik adresse på den nye Guldborgvej. Gården Guldborgvej 51 er én af disse gårde.


Guldborgvej 51
4990 Sakskøbing

Fredet 1959

BBR-nummer: 376-18138

Gårdanlægget blev fredet i 1959 og de bærende fredningsværdier omfatter i det ydre de fire længer i bindingsværk samlet omkring den åbne gårdsplads. Hertil kommer staldvinduer, porte og høgab, samt stuehusets vinduestakt mod haven. I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til stuehusets ældre planløsning fra gavlen i syd til køkkenet.