Guldborgsund Bibliotekerne - hovedbibliotek


Biblioteksbygning Rosenvænget 17


Bibliotek Rosenvænget 17


Ny bibliotekssal Rosenvænget 17, 4800 Nykøbing F.


Nyt bibliotek i Nykøbing Falster på Rosenvænget 17.


Udlånssalen i Rosenvænget 1975

Intro

[I konsulinde Frigasts flotte villa på Rosenvænget, som byrådet erhvervede i 1950, indrettedes bibliotek, der blev indviet i 1954. Bygningen bruges i dag som adminitrationsbygning af Guldborgsund-bibliotekerne]

Det første folkebibliotek i Nykøbing åbnede for offentligheden d. 7. oktober 1914 på adressen Dronningensgade 27. Det første bibliotek bestod af et samtale- og rygerum og to egentlige læsestuer.
I 1919 blev folkebiblioteket lagt sammen med Det Classenske bibliotek i byen og samtidig blev biblioteket Centralbibliotek for Maribo Amt. Et par år efter blev biblioteket flyttet til lokaler i det nye rådhus, der opførtes på hjørnet af Dronningensgade og Skolegade.
I 1954 rykkede biblioteket ind på adressen Rosenvænget 17, hvor børnebiblioteket allerede i et par år havde haft lokaler.
I 1976 blev det nye bibliotek på adressen Kongensgade 43 indviet. Biblioteket blev delvist sammenbygget med det gamle bibliotek på Rosenvænget, der nu primært bruges til administration.


Det første folkebibliotek, der åbnede i Nykøbing Falster i 1914 indeholdt ved åbningen ca. 460 bøger og holdt åbent alle hverdags aftner fra kl. 20-22.
I 1919 blev folkebiblioteket lagt sammen med Det Classenske Bibliotek. Samtidig blev biblioteket centralbibliotek for Maribo Amt og skulle betjene hele områdets sognebiblioteker.
I 1921 flyttedes biblioteket til nye lokaler i det nye rådhus på hjørnet af Skolegade.
I 1948 overtog Nakskov Bibliotek centralbiblioteksforpligtigelsen overfor Vestlolland. Samme år anskaffede man et tonefilmsanlæg og Museet Falsters Minder indrettede lokalhistorisk arkiv på biblioteket.
D. 20. november 1954 kunne man indvie den nye biblioteksbygning på Rosenvænget 17, der var tegnet af arkitekt Albert Petersen.
I 1956 overtager Nykøbing F kommune driften af biblioteket.
D. 5. september 1969 startede musikbiblioteket op med udlån af plader. Der var så stor rift om pladerne, at man måtte indføre et poletsystem, så hver låner kun kunne låne 3 plader af gangen.
Da biblioteket i 1972 overtog centralbiblioteksvirksomheden for hele Storstrøms Amt måtte man igen tænke på mere plads. Biblioteksbygningen i Kongensgade, der blev indviet d. 29. november 1976, var oprindeligt tænkt dobbelt så stor, men der blev ikke økonomi til hele projektet.
I 1996 gik biblioteket som det sidste centralbibliotek i landet over til EDB.
Ved kommunalreformen i 2007 blev centralbiblioteksvirksomheden gradvist udfaset og flyttet til Roskilde. Bibliotekerne fra de seks tidligere kommuner på Falster og Østlolland samledes til et biblioteksvæsen under navnet Guldborgsund-bibliotekerne.
I 2011 blev bibliotekets materialer chippet og i 2012 startede ordningen med selvbetjente biblioteker i en del af åbningstiden på kommunens lokalbiblioteker.


1915-1919: Valborg Hansen 1919-1945: Knud Hansen 1945-1956: Poul Munch 1956-1967: Birger Knudsen 1968-1976: Carsten Tofte 1976-1990: Poul K. Gregersen 1990-2007: Lone Garkier 2008-2017: Bente Nielsen 2017- : Charlotte Møller