Guldager Station


DSC_0199.JPG. Guldager Station


DSC_0201.JPG. Guldager station


DSC_0203.JPG. Guldager station


DSC_0205.JPG. Guldager station


DSC_0207.JPG. Guldager station


DSC_0213.JPG. Guldager station


DSC_0216.JPG. Guldager station

Intro

Guldager station ligger på jernbanen Esbjerg-Skjern. Den blev åbnet i 1874 som en del af strækningen Lunderskov-Esbjerg-Varde. Stationen er tegnet af Thomas Arboe. Stationsbygningen er i røde teglsten og skifertag. Den er strengt symmetrisk både set fra vejen og fra sporet...

Guldager station ligger på jernbanen Esbjerg-Skjern. Den blev åbnet i 1874 som en del af strækningen Lunderskov-Esbjerg-Varde. Stationen er tegnet af Thomas Arboe. Stationsbygningen er i røde teglsten og skifertag. Den er strengt symmetrisk både set fra vejen og fra sporet. Ved stationsbygningen er der et godspakhus og en retirade, altså en toiletbygning. Senere er der blevet bygget et signalhus, hvor det originale mekaniske signalapparat er bevaret. Man kan se det gennem vinduerne. Togene på strækningen er i dag fra Arriva, og stationen blev fredet i 1992. ''Det tunge skyts'' I juli 1944 begyndte det tyske kystforsvar at opføre en kanonstilling ved Blåvand nord for Esbjerg. Stillingen var et led i invasionsforsvaret af Jylland. Hovedbevæbningen skulle være to slagskibs-pansertårne med hver to 38 cm skibskanoner. Ved befrielsen i 1945 var stillingen ikke færdigbygget. Kanonrørene, der hver vejede 110 tons, kom ikke længere end til en oplagsplads ved et vigespor cirka en kilometer fra Guldager station. Der strandede de, fordi jernbanebroen over Varde å ikke kunne bære transporten. En af kanonerne blev i 1947 sendt med tog til Tøjhusmuseet. Den er nu udstillet i Museumscenter Hanstholm. De øvrige blev hugget op ved Guldager station.