Guldager Kirkeby


Guldager Kirkeby. Tæt ved kirken ligger forsamlingshus og foderstofhandel. Foto: 2010

Intro

Guldager Kirkeby, engang en landsby – i dag på vej til at blive en forstad til Esbjerg.


Guldager sogn ligger på Esbjerg bakkeø, terrænet er overvejende lavtliggende og falder flere steder med klinter mod havet. Der er ingen hede, men en del plantager, bl.a. Guldager Plantage og Breinholts Plantage.
Landsbyen Guldager ligger midt i sognet, knap 3 kilometer fra Ho bugt. Sognet nævnes første gang i midten af 1300 tallet.
Guldager by med kirke, præstegård, skole (opført 1960 af ark. A. Pelle), forsamlingshus (opført 1943, ark. A. Pelle), tidligere brugsforening og tidligere en vandmølle med bevaret mølledam. Andels-foderstofforening med to siloer (opført 1959, udvidet 1963 og 1964).
Mod syd breder Esbjergs forstadsbebyggelse sig ind i sognet langs vejene til Hjerting og Guldager. Gennem sognet går den vestjyske længdebane (Guldager station/ Guldager stationsby) og landevejene Varde-Hjerting, Hjerting-Tarp og Esbjerg-Tarphage-Billum.

Litteratur
Kirkeomgivelser, registrering af kirkeomgivelser i Ribe Amt, Ribe Amt, 2005.
Danmarks kirker, udgivet af Nationalmuseet, Ribe Amt, Guldager, Nordby, Sønderho, 1992.
Kommuneatlas Esbjerg. Bevaringsværdier i byer og bygninger 1992. Miljøministeriet, Planstyrelsen i samarbejde med Esbjerg Kommune.