Gudsøvig

Intro

I Gudsøvig er pælespærringer, broer og skibsvrag fra forskellige perioder

I Gudsø Vig og fjordområdet uden for Hovens Odde ned mod Stegenav er fundet flere sejlspærringer. I området er der registreret mindst fem forskellige pælespærringer fra førromersk jernalder, ældre romersk jernalder, yngre romersk jernalder samt yngre germansk jernalder og vikingetid. Hertil kommer nogle middelalderlige anlæg som brokonstruktioner og rester af et 1600-tals skibsvrag. Trafikalt set har vigen været et knudepunkt igennem hele jernalderen, og megen trafik er gået fra Hærvejen via Gudsø Vig og Kolding Fjord ud i Lillebælt på det smalleste sted. Sejlspærringerne, som kun er delvist undersøgt og ikke alle er nøjagtigt kortlagt, er en væsentlig kilde til forståelsen og udforskningen af den tidlige statsdannelse i jernalder og vikingetid.