Gudme


Landbohjemmet i Gudme.


Postkort fra Gudme.


Postkort fra Gudme.


Gadeparti i Gudme.


Luftfotografi af Gudme Sø

Intro

Gudme er nævnt første gang 1231 i formen Guthumheret. Forleddet er en form af mandsnavnet guth, som betyder gud. Efterleddet er en form af navneordet hem, der betyder hjem.